FN: s råd för mänskliga rättigheter

FN: s råd för mänskliga rättigheter vektor. FN: s råd för mänskliga rättigheter eller UNHRC är en mellanstatlig organisation som skapats av FN. Kroppen består av 47 stater och är inrättad för att globalt stärka främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter. Ellipsis
FN: s råd för mänskliga rättigheter

Join the Conversation!
Logga in or Sign Up Now to Comment!

Your free file will automatically download in 5 seconds.
While you wait, check out this offer!