Would you like to use Vecteezy in English?

View in different language

Vecteezy licensavtal

Senast uppdaterad 25 maj 2018 1 januari 2019

Parterna har förhandlat fram och genomfört detta avtal på engelska, och denna översättning tillhandahålls för enkelhets skyld. Om det finns en konflikt mellan den engelska versionen och översättningen, gäller den engelska versionen. Vänligen klicka här för den engelska versionen.

Detta Vecteezy licensavtal (”licensavtal”) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller för en enhet (”du” eller ”licenstagaren”), och Eezy Inc. eller någon Eezy märken, inklusive varumärket Vecteezy (”Vecteezy”) (”vi” ”oss” eller ”vår”), om din tillgång till och användning av webbplatsen https://www.vecteezy.com/ samt några andra medier form, mediakanal, mobila webbplats eller mobilapplikation relaterade, länkade eller annars anslutna därtill (kollektivt, ”Vecteezy webbplatsen”) . Detta licensavtal har rättigheter och skyldigheter när det gäller det digitala innehållet (”innehåll”) licensieras av dig genom din användning av webbplatsen Vecteezy. Detta licensavtal kompletterar användarvillkoren postat på webbplatsen Vecteezy samt gemenskapens riktlinjer och andra bestämmelser som postat på webbplatsen Vecteezy, varav alla är införlivade i detta licensavtal. I händelse av konflikt mellan detta licensavtal, användarvillkoren, gemenskapens riktlinjer eller andra bestämmelser, skall detta licensavtal företräde, följt av användarvillkoren, då gemenskapens riktlinjer och sedan andra bestämmelser (i den ordning som dessa andra bestämmelser uppdaterades nyligen).

Läs igenom detta licensavtal innan du använder webbplatsen Vecteezy eller köper en Vecteezy credit pack eller Pro-prenumeration. Du måste godkänna licensavtalet och användarvillkoren, gemenskapens riktlinjer och andra bestämmelser som postat på webbplatsen Vecteezy om du vill använda våra Vecteezy tjänster. Om du agerar för en juridisk person (t.ex. ett företag, i stället för en individ), Du utfäster och garanterar att du är fullt behörig att binda licenstagaren till detta licensavtal, och du erkänner att Vecteezy är beroende av att representation och garanti. Allt innehåll på webbplatsen Vecteezy skyddas av Förenta staterna och internationella upphovsrättslagar och fördragen och kan vara skyddat av andra immaterialrättsliga lagar. Vecteezy ger dig endast vissa rättigheter att använda innehållet, som beskrivs i detta licensavtal. Alla andra rättigheter är reserverade av Vecteezy och bidragsgivaren. En ”bidragsgivare” innebär en tredje part som har lämnat innehåll tillgängligt för nedladdning på webbplatsen Vecteezy.

När du hämtar innehåll från webbplatsen Vecteezy medan inloggad på kontot Vecteezy, kommer du att beviljas en begränsad licens att använda innehållet på villkor som anges i detta licensavtal och enligt alternativet licensiering gäller typ av innehåll du Ladda ner eller att du väljer. Om du hämtar innehåll utan att logga in på kontot Vecteezy, får du inte någon licens för att använda det innehållet. Om du prenumererar på en Vecteezy Pro abonnemang, väljer du den också (1) din prenumerationsperiod (t.ex., månadsvis eller årsvis), som förnyas automatiskt tills annulleras, (2) antalet innehållsobjekt som du kan ladda ner varje månad för din aktiva prenumeration , och (3) antalet platser som ditt lag behöver (t.ex. antalet enskilda anställda av tillståndshavaren som är tillåtna att ladda ner och använda innehåll (där Licenstagaren är en juridisk person), omfattas av detta licensavtal.

Ord med versaler definieras. Alla belopp i valuta är i amerikanska dollar.

 1. Använda Vecteezy innehåll.
  1. När du hämtar innehåll medan inloggad på kontot Vecteezy, beviljas du rättigheter att använda innehållet under detta licensavtal. Innehåll kan användas i endast ett designprojekt per nedladdning. Ett ”designprojekt” innebär ett enda komplett och sammanhållet företag som kan resultera i en eller flera typer av slutprodukter (definieras nedan). Alla slutprodukter, som vi kallar slutprodukter, ingår i ett designprojekt måste relateras direkt under ett enda koncept. Om du vill använda innehållet i ytterligare Design-projekt, måste du skaffa en annan licens genom att ladda ned innehållet igen för varje nytt projekt.
  2. En ”slutprodukten” innebär fysiska eller digitala objekt som reproducera eller infoga innehåll hämtade från Vecteezy webbplats, om att innehållet har ändrats. Produkter får inte användas eller säljs på ett sätt som är direkt konkurrerande med det ursprungliga innehållet. Dessutom:
   1. ”Skriva ut användning” innebär användning av innehållet på någon utskrift material, inklusive broschyrer, kataloger, reklamblad, direktreklam, företagets brevpapper, visitkort, utskriftsmallar, print reklam, skyltar, etc.
   2. ”Merchandise användning” innebär användning av innehållet på objekt av varor, som definieras som poster ska säljas eller reklamartiklar distribueras utan kostnad av en individ, ett företag eller en organisation. Exempel på dessa objekt inkluderar men är inte begränsade till textilier, konstverk, magneter, väggdekorationer, kalendrar, leksaker, brevpapper, gratulationskort, muggar, mössor, t-shirts och andra fysiska återgivande för försäljning eller distribution, förutsatt att sådan merchandise innehåller väsentliga kreativa eller funktionella element förutom innehållet.
   3. ”Digital användning” betyder användning av innehåll i digitala material, bland annat på sociala medier (som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och Pinterest,) på Bloggar och andra online-publikationer, i webbmallar, marknadsföring, PR och försäljning e-post och i programvara, appar och datorspel.
   4. ”Produktionsanvändning” innebär användning av innehåll i TV visar, reklam, filmer och online video.
  3. Vecteezy använder vår rimliga bedömning för att bestämma huruvida slutet produkter uppfyller kraven.
 2. Licensalternativ. När du hämtar innehåll från webbplatsen Vecteezy medan loggat in Vecteezy, beviljas du en begränsad, icke-exklusiv, icke-återlicensierbar (utom som uttryckligen tillåts i detta licensavtal) och icke-överförbar licens att använda, modifiera, och återge innehållet du hämta för en enda Design-projekt som en del av en slutprodukt. Du skapar den eller slutprodukter är föremål för villkoren i detta licensavtal. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i detta licensavtal är reserverade. Den begränsa licensen beviljas du är en av följande typer:
  1. Endast redaktionell användning Visst innehåll är avsedd ”endast för redaktionellt bruk”. När du hämtar innehållet från webbplatsen Vecteezy medan loggat in Vecteezy, beviljas du en begränsad licens att använda det innehållet för endast för tryckta eller digitala nyhetsartiklar, dokumentärer eller andra nyhetsvärde publikationer eller artiklar av allmänheten intresse. Du får inte använda innehållet i alla produkter som är för kommersiella eller säljfrämjande syften. Denna begränsning gäller även om licenstagaren är en icke-vinstdrivande enhet. Du måste ange attribution på alla produkter.
  2. Gratis licens Visst innehåll betecknas som ”gratis” innehåll. När du hämtar innehållet från webbplatsen Vecteezy medan loggat in Vecteezy, beviljas du en fri licens (som beviljas kostnadsfritt), och du kan använda varje hämtat innehåll objekt i en eller flera produkter som en del av ett enda designprojekt. dock under förutsättning att du måste ange attribution på alla produkter. Följande gäller för din användning:
   1. Skriv användning - innehåll kan användas på upp till 50 kopior.
   2. Merchandise användning - innehåll kan användas på upp till 50 poster.
   3. Digital användning - innehåll kan användas för upp till 50 försäljning och obegränsad utsikt.
   4. Produktionsanvändning - innehåll kan användas för projekt med budgeten upp till $ 1.000.
  3. Licens Pro När du laddar ned innehåll med hjälp av krediter eller en Pro-prenumeration, beviljas du en Pro-licens, och du kan använda varje hämtat innehåll objekt i en eller flera slutprodukter som en del av en enda designprojekt utan tillskrivning. Följande gäller för din användning:
   1. Skriv ut användning – innehåll kan användas på upp till 100 000 exemplar.
   2. Merchandise användning - innehåll kan användas på upp till 100 000 poster.
   3. Digitala medier - Innehållet kan användas för upp till 100 000 försäljningar och obegränsade vyer.
   4. Produktionsanvändning - innehåll kan användas för projekt med produktion budgetar på upp till $100.000.
  4. Licens Pro Extended När du väljer och betalar för en Pro utökad licens vid våra då aktuella pris, kan du använda varje hämtat innehåll objekt i en eller flera produkter som en del av en enda designprojekt, utan tillskrivning. Pro Extended licensen är endast tillgängligt för innehåll som betecknas ”Premium” och är inte tillgänglig för gratis innehåll. Följande gäller för din användning:
   1. Skriv användning - innehåll kan användas på obegränsat antal kopior.
   2. Merchandise användning - innehåll kan användas på obegränsat antal artiklar.
   3. Digital användning - innehåll kan användas för obegränsad försäljning och utsikt.
   4. Produktionsanvändning - innehåll kan användas för projekt med obegränsad produktion budgetar.
 3. Exklusivitet. Den begränsade licensen du beviljas enligt detta avtal är icke-exklusiv. För att erhålla en exklusiv licens till innehåll, måste du och Vecteezy träda i ett separat skriftligt avtal angående innehållet.
 4. Platser. Du kan bara ladda ner eller använda innehållet i ett designprojekt som prenumerant Pro om du har en aktiv plats. En ”Active Seat” innebär att prenumerationen är betald och en sittplats är registrerat i ditt namn. Om innehållet kommer att användas av en annan person, måste de hämta innehållet via en egen aktiv sittplats. Varje person som kommer att använda innehållet måste ha sin egen Active Seat.
 5. Vidarelicensiera. Du kan inte vidarelicensiera, sälja, dela, överföra eller annat sätt distribuera innehållet (t.ex. som lager, i ett verktyg eller en mall, som källfiler, etc.), inte ens gratis. Det enda undantaget är att du kan bevilja en underlicens till innehåll som uttryckligen anges nedan:
  1. Kundens användning: Om du licensierar innehåll för din kunds räkning, får sedan när du levererar slutprodukten till din klient, du bevilja din klient en licens för att använda det innehållet som tillåtet enligt detta licensavtal. Du måste garantera att du har full rättslig behörighet att binda din klient till villkoren i detta licensavtal. Om du inte har denna myndighet, får sedan din klient inte använda innehållet, såvida inte de också få en licens för innehållet direkt från oss. Din klient måste följa detta licensavtal, och du förblir direkt ansvarig gentemot Vecteezy för kundens användning av innehållet. Om du använder något innehåll som en del av en slutprodukt eller designprojekt skapat för eller levereras till en klient, godkänner du att ange namn och kontaktinformation för din klient att Vecteezy Vecteezys rimlig begäran för det enda syftet att övervaka korrekt användning.
  2. Underleverantör användning: Du kan bevilja din underleverantörer (t.ex. din tillverkare, skrivare eller utskick hus) eller distributörer en underlicens att använda innehållet i någon produktion eller distribution process, men endast som direkt relaterade till den slutprodukt som skapats med innehåll av dig i överensstämmelse med detta licensavtal. Din underleverantörer och distributörer får inte använda innehållet i något annat syfte. Din underleverantörer måste följa detta licensavtal, och du förblir direkt ansvarig gentemot Vecteezy för dina underleverantörer användning av innehållet.
 6. Tredje parts licenser. En ”tredjepart” innebär icke-Vecteezy licens licensvillkor som kan gälla för din användning av innehållet. Delar av vissa innehåll kan regleras av licenser från tredjepart, inklusive en öppen källkodslicens programvara såsom GPL (GNU General Public License). I dessa fall oavsett vilken delar av innehållet som inte styrs av tredjepart licensen kommer att omfattas av detta licensavtal. Du kommer att behöva se över villkoren i licensen tredjepart som gäller för de delarna av innehållet att fastställa de rättigheter som gäller.
 7. Inget innehåll utvinning. Du kan inte låta slutanvändaren av din slutprodukter till extraktet belåtenhet och använda den separat från slutprodukterna. Du kan inte offentligt visa, sälja, licensiera eller annat sätt distribuera innehållet (eller modifierade innehåll) som en fristående fil. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder för att hindra tredje man från att komma åt och/eller duplicera innehållet. Använda innehåll inom program som tillåter en tredje part att generera på begäran mönster är inte tillåtet enligt detta licensavtal. Detta inkluderar (men begränsas inte till) print-on-demand program där en slutanvändare har tillgång att använda innehållet som de design eller generera sin slutprodukt.
 8. Förbjuden användning. På Vecteezys begäran om Vecteezy rimligen anser att du är i strid med licensavtalet, måste du på egen bekostnad, omedelbart ta bort innehåll från någon obehörig läge eller använda. Följande användningsområden är förbjudna:
  1. Du får inte använda något innehåll på ett sätt som bryter mot detta licensavtal eller på ett sätt som gör intrång i någon immateriell rätt (t.ex. upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter) eller annan rättighet (t.ex. publicitet rättigheter).
  2. Du får inte använda något innehåll på ett sätt som skulle tillåta påståenden om vilseledande reklam eller illojal konkurrens.
  3. Du får inte använda något innehåll på ett sätt som skulle leda till en tredje parts anspråk att man förvärvat rättigheter till innehållet som strider mot licensavtalet (till exempel om du skapar en slutprodukt för en klient, du får inte försöka överlåta alla rättigheter eller licens exkl usive rättigheter i innehållet till klienten).
  4. Du kan inte falskt representerar eller antyda att något innehåll har skapats av dig eller en annan person än creator(s) av innehållet.
  5. Du får inte använda innehåll som varumärke, servicemärke, logotyp eller varuklädsel, fordran varumärke, servicemärke eller trade dress rättigheter eller försök att registrera eller annars skydda som varumärke, servicemärke eller handel klä någon slutprodukt som innehåller innehållet.
  6. Du får inte använda något innehåll på ett sätt som antyder att den bidragsgivare eller skaparen av innehållet (eller personer eller egendom som förekommer i innehållet, om någon) stöder alla politiska, ekonomiska eller andra yttrande-baserade rörelser eller parter.
  7. Om du använder innehåll på en sociala medier plattform eller annan tredje parts webbplats och webbplatsen använder (eller tillkännager att man planerar att använda) innehåll på ett sätt som strider mot licensavtalet, samtycker du till att ta bort alla slutprodukter införliva innehållet från webbplatsen . Du samtycker även till att omedelbart meddela Vecteezy av sådan användning.
  8. Du kan inte använda, reproducera, distribuera, utföra, ändra eller visa innehållet (eller av modeller, varumärken eller boendet skildras) på något sätt som är ärekränkande, förtalande, nedsättande, obscent, olaglig, oanständigt, skadligt, kränkande, rasistiskt eller etniskt kränkande, vilseledande, intrång, invasiva personlig sekretess eller offentlighet rättigheter, trakasserande, förödmjuka andra människor (offentligt eller annars) eller hotande.
  9. Du får inte använda innehållet på ett sätt som främjar trångsynthet, hat, fysisk skada av något slag mot någon grupp eller enskild, eller på något sätt som Vecteezy bestämmer att vara stötande i rimliga.
  10. Du får inte använda något innehåll på ett sätt som en person som avbildas i innehållet i dålig dager eller på ett sätt som de kan finna stötande. Detta inkluderar (men begränsas inte till) användningen av innehållet i tobak annonser, vuxen underhållning, pornografi, club eskort eller liknande tjänster reklam eller politiska rekommendationer. Du får inte använda något innehåll på ett sätt som antyder att skildras i innehållet har en psykisk eller fysisk sjukdom eller njurfunktion, eller på ett sätt som förtalar avbildade person(er). Innehållet får inte användas med något olagligt, stötande eller omoraliska innehåll.
  11. Du kan inte hämta eller lagra innehåll för framtida bruk. Du kan spara innehåll på din dator eller annan lagringsenhet för upp till 30 dagar medan projektet pågår. När ditt projekt är klar eller om du avregistrerar dig, måste alla oanvända innehåll tas bort för din dator eller annan lagringsenhet.
 9. Uppsägning vid avtalsbrott. Detta Licensavtal (eller några licenser för innehåll) kan avslutas när som helst om vi skäligen tror det är ett brott mot detta licensavtal eller om vi rimligen anser att det finns missbruk av ditt prenumerationskonto. Om detta händer måste du omedelbart (i) upphöra med hjälp av innehåll, (ii) ta bort eller förstöra alla kopior, (iii) att Vecteezy skriftligen bekräfta att du har uppfyllt dessa krav, och (iv) betala Vecteezy eventuella belopp som återstår i slutet av din prenumeration . Vi har ingen skyldighet att återbetala några avgifter som betalats av dig om ditt konto avslutas på grund av brott mot detta licensavtal. Dessa rätt till uppsägning skall inte påverka Vecteezys andra rättigheter och rättsmedel.
 10. Borttagning av innehåll. Vecteezy slutar licensiering innehåll när som helst efter eget gottfinnande. Med avseende på innehåll som du tidigare har licensierat, efter meddelande från Vecteezy eller på din kunskap som något innehåll kan bli föremål för ett påstående om överträdelse av tredje parts rätt för som Vecteezy kan hållas ansvarig, kan Vecteezy kräva att du omedelbart , och på egen bekostnad, upphöra med innehållet och slutet produkter som införlivar innehållet, ta bort eller förstöra alla kopior, och se till att dina kunder eller distributörer inte jämväl.
 11. Användning upphör. Om prenumerationen avslutas eller upphör, eller om du inte längre har en aktiv plats, du får inte skapa några nya slutprodukter och måste omedelbart upphöra med användning av och ta bort eller förstöra innehåll tidigare hämtat. Alla produkter skapas i enlighet med detta licensavtal under den period då sittplats var aktiva förblir licensierade (med förbehåll för avsnitt 9 och 10 ovan).
 12. Begränsad garanti.
  1. Vecteezy representerar och garanterar att:
   1. Bidragsgivarna har beviljat Vecteezy rättigheterna att licensiera sin innehåll enligt villkoren i detta licensavtal.
   2. Bidragsgivarna har representerat till Vecteezy som din acceptabel användning av innehåll i enlighet med villkoren i detta licensavtal inte kommer kränker rättigheterna för någon tredje part, inklusive utan begränsning upphovsrätt eller varumärkesrättigheter eller någon publicitet eller integritet rättigheter ((i) och (ii), tillsammans, de ”Vecteezy begränsade garantier”).
   3. Vecteezy begränsade garantier gäller inte till innehåll ämne (helt eller delvis) till licenser från tredjepart.
   4. Din enda gottgörelse och Vecteezys enda skyldighet vid överträdelse av Vecteezy begränsade garantier är (i) för Vecteezy att förse dig med liknande utbyte innehåll utan extra kostnad (på vår rimliga beslutsamhet) och (ii) skadeersättning som beskrivs i avsnitt 13 nedan (i tillämpliga fall).
 13. Ersättning. För tillämpningen av detta avsnitt 13: ”din tillåtna underlicenstagare” kunder, underleverantörer eller distributörer till vilka det är tillåtet att bevilja en licens i enlighet med villkoren i detta licensavtal.
  1. Vecteezys skadeersättning: Under förutsättning att (i) innehållet används endast som tillåts av detta licensavtal, (ii) du och din tillåtna underlicenstagare har inte brutit mot detta licensavtal på något sätt, och (iii) din licensiering alternativ omfattar även skadeersättning skydd, Vecteezy samtycker att försvara och gottgöra dig och din tillåtna underlicenstagare upp till den gräns för skadeståndsansvar (definieras nedan) som är tillämplig på alternativet licensiering för innehållet, om några, som identifierats i tidigare hämtningar associerat med ditt konto. Denna begränsad skyldighet att försvara och gottgöra dig och din tillåtna underlicenstagare är begränsade till följande: (A) du och din tillåtna underlicenstagare direkta skador som härrör från en tredje parts anspråk direkt och uteslutande tillskrivas Vecteezys åsidosättande av de Vecteezy begränsade garantier, plus b rimliga advokatarvoden. Denna ersättning gäller inte för skador, kostnader eller förluster som uppkommer från hur du eller din tillåtna underlicenstagare har använt innehållet, eller från ändringar du eller din tillåtna underlicenstagare har gjort att innehållet efter dataöverföring den. Om innehållet anses vara föremål för ett påstående om intrång i tredje parts rättigheter, gäller inte denna ersättning till din eller din tillåtna underlicenstagare fortsatt användning av innehållet, när du blir medveten om påståendet om huruvida Vecteezy meddelar dig. Om du eller din tillåtna underlicenstagare upptäcker att sådant påstående görs, måste du meddela Vecteezy skriftligen (dela alla kända uppgifter av fordran eller hotade fordran) inom 5 arbetsdagar från den dag du eller din tillåtna underlicenstagare visste eller rimligen borde har känt om påståendet eller hotade anspråk eller Vecteezy har inte någon skyldighet att försvara eller gottgöra dig eller din tillåtna underlicenstagare. Vecteezy kommer inte vara ansvarig eller ansvarig för juridiska avgifter eller andra kostnader du eller din tillåtna underlicenstagare drabbas före du meddela Vecteezy. Vecteezy också ansvarar inte för sådana kostnader innan vi har en rimlig tid för att analysera giltigheten av fordran. Vecteezy skall ha rätt att anta den hantering, avveckling eller försvar av anspråk eller tvister som omfattas av Vecteezys skadeersättning förpliktelse. Du och din tillåtna underlicenstagare ska samarbeta fullt ut med Vecteezy i försvaret av sådant anspråk och skall ha rätt att delta i eventuella tvister på din eller deras egen bekostnad.
  2. Din ersättning: Om några skador, skulder och utgifter (inklusive utanför advokatkostnader) uppstår från din eller din tillåtna underlicenstagare brott mot detta licensavtal eller din eller deras anslutning till ett brott mot detta licensavtal, du samtycker till att gottgöra och hålla den följande parter ofarliga: Vecteezy, dess moderbolag, dotterbolag, affiliates och bidragsgivare (”Vecteezy försäkrade parter”). Detta inkluderar alla gruppmedlemmar, anställda, styrelseledamöter och tjänstemän anställda inom ramen för detta. Din gottgörelse skyldighet villkoras av att (i) Vecteezy informera dig skriftligen via e-postadressen på ditt konto senast 15 arbetsdagar från det datum som Vecteezy visste om den fordran eller hotade påstående, och (ii) Vecteezy inklusive alla kända uppgifter om fordran eller hotade anspråk omgående. Vecteezy skall ha rätt att anta den hantering, avveckling eller försvar av anspråk eller tvister som omfattas av din gottgörelse skyldighet. Vecteezy träder dock inte i någon uppgörelse som inte innebär någon erkännanden av oegentligheter eller ansvar, någon löpande åtaganden eller någon betalning av dig utan ditt skriftliga medgivande, skall vägras orimligt. Du har rätt att delta i eventuella tvister på egen bekostnad.
 14. Gräns för skadeståndsansvar.
  1. Utom där förbjudet enligt lag eller om Vecteezy är skyldig att tillhandahålla ersättning till dig (som är föremål för den gemensamma jordbrukspolitiken som beskrivs nedan i avsnitt 14(b)), Vecteezys högsta sammanlagda ansvar gentemot dig (av någon anledning, vare sig baserat på kontrakt, kränkning, eller annars) skall begränsas till det större av $100 eller belopp, om någon, betalas av eller på grund från dig till oss under de 6 månader som omedelbart föregår ansökan.
  2. Om alternativet licensiering för innehållet i fråga innehåller skadeersättning skydd och Vecteezy är skyldig för att gottgöra dig eller din tillåtna underlicenstagare enligt avsnitt 13 a ovan, det högsta belopp som Vecteezy ansvarar för (antingen enligt detta Licens avtal eller något annat avtal för samma innehåll) per innehållsobjekt är $500 för redaktionell användning endast licenser och fria licenser, $10.000 för Pro licenser eller $100.000 för Pro Extended licenser, motsvarar det rättsliga skyddet (”gräns för skadeståndsansvar”) belopp som ingår i din licensieringsalternativ. För tydlighetens skull är den gräns för skadeståndsansvar innehåll styck; Detta innebär att täckningen inte ökar bortom $500, $10.000 eller 100.000 kr i totalt (om tillämpligt) om samma innehåll objekt omfattas av flera anspråk, men innebär att vid två olika innehåll objekt omfattas anspråk som kräver ersättning, den maximal ersättning betalning skulle vara $1000, $20.000 eller $200,000 i förekommande fall. För tydlighetens skull gäller gränsen skadeståndsansvar även sammanlagt alla anspråk mot dig och din tillåtna underlicenstagare för varje innehållsobjekt; Detta innebär att täckningen inte ökar bortom $500, $10.000 eller 100.000 kr i totalt (om tillämpligt) om du och en kund som är en tillåten Underlicenstagaren av ett innehållsobjekt båda omfattas av fordringar som avser att innehållsobjekt. I en sådan situation något belopp av skadeersättning betalas kommer att fördelas mellan dig och din klient i proportion till den förlust du och din klient varje ådra, och den totala mängden skadeersättning betalas ut till dig och din klient tillsammans kommer inte att överstiga en Gräns för skadeståndsansvar för att innehållsobjekt.
 15. Friskrivning. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. ÄMNE ENDAST TILL VECTEEZY BEGRÄNSADE GARANTIER, INNEHÅLL HAR INTE NÅGON GARANTI ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. VECTEEZY OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AVSEENDE INNEHÅLLET, VECTEEZY WEBBPLATSEN, ELLER ANDRA MATERIAL ELLER TJÄNSTER (”VECTEEZY PRODUKTER & TJÄNSTER”). VECTEEZY LÄMNAR INGEN GARANTI ATT DEN VECTEEZY PRODUKTER & TJÄNSTER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI. HELA RISKEN SOM GÄLLER KVALITET, PRESTANDA OCH ANVÄNDNING AV DEN VECTEEZY PRODUKTER & TJÄNSTER ÄR ENBART MED DIG.
 16. Diverse. Detta licensavtal, användarvillkoren postat på webbplatsen Vecteezy, liksom alla gemenskapens riktlinjer och andra bestämmelser som postat på webbplatsen Vecteezy, varav alla är införlivade i detta licensavtal, utgör hela avtalet mellan dig och Vecteezy gällande din användning av innehållet. Om någon bestämmelse i detta licensavtal är ogiltig av en behörig domstol, påverkar ogiltighet av den del av detta licensavtal inte giltigheten av de återstående delarna av detta licensavtal, som kommer att förbli i full kraft och effekt. Vecteezys misslyckande att hävda någon rätt eller bestämmelse enligt detta licensavtal innebär inte att vi avstår från denna rätt eller bestämmelse.

FÖR ytterligare villkor, inklusive men inte begränsat till bestämmelserna om till obligatorisk skiljedom se avstående av JURYRÄTTEGÅNG, val av lag och val av plats, användarvillkoren och andra bestämmelser som postat på webbplatsen Vecteezy, som ingår i denna licens Avtal och styra din juridiska relation med oss.

2736500